Robert Louis Stevenson

Robert Louis Stevenson levde under andra halvan av 1800-talet och blev endast 44 år gammal. Han hade problem med hälsan, gissningsvis efter sitt resande med båt och tåg i andra klass från Europa till Kalifornien, och skrev sina böcker som ett sätt att fly sin vardag under sjukdomstiderna.