Kontroversiell bok uppenbarligen

Samtidigt som jag läser Den absolut sanna historien om mitt liv som halvtidsindian kan jag inte låta bli att läsa vad som har skrivits om boken på wikipedia. Där får jag läsa något helt otroligt, och då inte i bemärkelsen roligt utan ganska tragiskt. På tre olika ställen i USA förbjöd man boken att användas i undervisningen, och på ett av dem att ens få vara i biblioteket (det förbudet hävdes dock några månader senare vilket ju är positivt). En av skolorna drog efter en månad tillbaka sitt förbud mot att den skulle få användas i undervisningen efter att flera styrelse ledamöter faktiskt hade läst boken och kommit fram till att den var utomordentlig. 

Visst jag kan förstå att detta inte är en bok för låga åldrar. Den innehåller både misshandel, slagsmål, mord och sexuella anspelningar. Men kan trotts det inte tycka att det är en bok som ska tas bort från skolbiblioteken. För det är en viktig bok. Kanske framförallt i Amerika där den faktiskt utspelar sig men en bra bok även för oss.