Bi-lagan

Tidningen Bi-lagan

Tidningen Bi-lagan

Bi-lagan är en tidning som ges ut några gånger per år av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik  och riktar sig främst till pedagoger inom naturvetenskap. Eftersom jag har arbetat som informatör och pedagog inom biologi och miljövetenskap har jag sedan länge prenumererat på denna gratistidning, som man även kan läsa på nätet. Idag kom nr 2 för i år bestående av en läsårskalender med tema fortplantning. Den information och tips på olika saker man kan göra för att lära sig mer om, i detta fall, fortplantning. Att jag skriver om den beror till stor del att jag tycker det är ett riktigt bra initiativ av resurscentrum för biologi och bioteknik att ge ut denna tidning. Den är både intressant och genomtänkt och att resurscentret tillhör Uppsala universitet och samarbetar med SLU ger den extra trovärdighet tycker jag. Sedan att det är det här jag skulle vilja arbeta med höjer ju mitt personliga intresse också...

Betyg: Trevlig intressant tidning som ger tips och information om saker i naturen och är mycket läsvärd.