Thomas Preskett Prest

Thomas Preskett Prest eller Thomas Peckett Prest tror man levde mellan 1810 och 1859. Han var en brittiske författare, journalist och musiker som bland annat har skrivit om Sweeney Todd.  

Många av hans berättelser trycktes uppdelade i flera delar och utkom en i veckan med en tidning. På det sättet kunde många läsa berättelser då varje del kostade en penny.