Recensioner

Kom att tänka på det här med att recensera böcker. Det är ju något man har fått göra under de flesta av sina år i skolan. I början med en mening och sedan mer och mer utvecklat. Minns fortfarande bokredovisningarna i mellanstadiet då många fortfarande inte fattat att man inte skulle berätta hur det hela slutade ut i fall att någon ville läsa boken efter att man hade beskrivit den. Lite som att de var tvungna att berätta slutet så att alla skulle förstå att de faktiskt hade läst hela boken. Inte bara början och mellersta delen. 

Efter det så kom perioden då alla skulle läsa samma böcker, tiden då det var för att lära sig läsa och sedan få fart på läsningen är över, för att sedan analysera dem. Skriva uppsatser om vad boken handlade om och varför författaren skrivit den och hur deras erfarenheter hade påverkat boken. Röde Orm var en sådan bok för mig, en som måste läsas. Inte för att jag hade något emot det. Inte alls faktiskt. Vi skulle läsa första delen/boken till ett visst datum och sedan fortsatte jag med andra delen/boken för att jag tyckte om den och ville veta hur det skulle gå. Så jag hade inget emot böckerna direkt men att ha ett slutdatum på det hela tyckte jag inte riktigt om. Det kändes stressande på något sätt.  

Jag hoppas att jag inte kommer berätta slutet på någon av mina recensioner framöver. Men man vet ju aldrig...