Nutid och dåtid

Berättelsen blandar nutid och dåtid men på ett ganska bra sätt. Man behöver aldrig riktigt undra var man är i tiden utan allt är ordentligt uppdelade i kapitel med datum eller årtal så man håller koll på var man är utan att behöva anstränga sig i onödan vilket är bra.  

Eftersom kapitlen på detta sätt kan bli ganska långa, milt uttryckt, är det bra att kapitlets olika delar delas upp med hjälp av små stjärnor som visar att nu handlar det om något nytt. Det gör både läsningen lättare men underlättar också om man behöver avsluta läsningen mitt i ett kapitel. Enkelt att hitta ett bra ställe att göra det på.