Landet bortom haven

Landet bortom haven av Tamara McKinley

Landet bortom haven av Tamara McKinley

Denna gång blir det den historiska romanen Landet bortom haven som handlar om hur Australien "hittas" och blir en Engelsk straffkoloni. Vi får följa två helt olika familjer i England som på olika sätt hamnar i Australien. Den ena familjen är en adelsfamilj där sonen Jonathan följer med på Cooks resa till Tahiti som fortsätter till Australien via Nya Zeeland. Det är ju under denna resa England "hittar" Australien och iden att använda det nya landet som ett enda stort fängelse, en straffkoloni, utformas. 

Den andra familjen är en fattig fiskarfamilj där vi får följa två medlemmar, brodern Bill och systern Susan. Susan gifter sig med en präst som bestämmer sig för att utvandra till Australien Bill blir dömd till deportering för smuggling och kommer tillsammans med Susan till Australien med den första flottan. 

Susan och Jonathan var redan under tonåren kära i varandra men livet tar dem på olika vägar och utmed den vägen uppkommer hinder...