Pelle Holmberg

Pelle Holmberg, född 1948, är en svensk biolog och författare som framför allt är en ansedd svampexpert som har skrivit ett 20-tal böcker om natur och svampar. 

Sedan 2006 är han medlem i Lilla Sällskapet som är ett samfund för matintresserade som vill främja den svenska matkulturen.