Att sluta cirkeln är slutläst

En resa genom tid och rum är nog den bästa beskrivningen på boken Att sluta cirkeln för den rör sig mellan nutid och dåtid för att försöka ge en helhetsbild på hur nutiden ter sig. Genom Erics böcker, bland annat Bland vilda djur och folk i Australien, beskriver han sina vedermödor och snilleblixtar från sin resa. Det är genom dessa korta textbitar som vi se hans synsätt och hans hårda sätt att vara för att vinna ära och berömmelse inom de naturvetenskapliga leden. För enligt australiensisk lag var det förbjudet att ta med aborigin skelett (plundra deras gravar) men trotts detta var det just det Eric gjorde, och prisades för när han kom hem till Sverige igen. Han packade ner skelett och gömde dem i sin packning så att han kunde ta med dem till Sverige för att visa upp och undersöka. 

Samma resa som Eric gjorde då gör Lotte. Hon vill prata med aboriginerna som plundrades, vilket de av förståeliga själ är skeptiska till, och se de platser som Eric besökte. Allt för att förstå vad som drev honom och kanske för att på ett sätt hitta sig själv mitt i allt ihop.  

Just att boken pendlar mellan nutid och dåtid och väver ihop dessa två gör att man får en förståelse över både hur det var under början av 1900-talet men också hur de besluten som tog då har påverkar oss idag. För allt har konsekvenser och kan bilda djupa sår som inte vill läka. Det är just det som plundringarna av skelett har gjort hos aboriginerna och de kan börja sin läkeprocess i och med att skeletten kom tillbaka till dem. 

Skeletten är nu återbördade till Australien och de aborigingrupper de tillhör.   

Betyg: En bra bok att läsa för att förstå en annan tid och tankesätt och hur det påverkar än i dag.