Kerry Greenwood

Kerry Greenwood är författaren som skapat Phryne Fisher. Hon är advokat från Melborne, Australien, som har skrivit många böcker och pjäser genom åren. Första boken om Phryne Fisher kom 1989 och totalt har det kommit ut 19 stycken om denna "Lady detective".